Vores fælles værdier binder os sammen


Der er en særlig ånd, der kendetegner hele koncernen. Den handler om troværdighed, kvalitet og gode håndværksmæssige dyder. Om at holde fokus på vækst, udvikling og viljen til at betræde nye områder. 

70.000 m²

samlet produktionsareal

2,130 mia DKK

omsætning i 2020/21

45.000 tons

årligt forbrug af stål

70.000 tons

årligt forbrug af beton

Hver for sig er selskaberne i koncernen særdeles konkurrencedygtige og sammen endnu stærkere. Videndelingen mellem selskaberne er struktureret og sker både i indkøbet, projekteringen, produktionen og montagen. Det sikrer vores kunder og samarbejdspartnere en meget effektiv byggeproces og et bedre slutprodukt. 

Ansvar der forpligter

Medarbejderne er på alle måder vores vigtigste ressource, og vi arbejder løbende på at sikre sunde arbejdsforhold. Det gælder særligt i forhold til at forebygge arbejdsbetingede skader, hvor vi gennem grundig instruktion og indføring sikrer, at nye medarbejdere og specielt unge medarbejdere fra første dag er fortrolige med sikkerhedsreglerne og vores procedurer. 

Også i forhold til det omliggende samfund er DS Gruppen sit ansvar bevidst. Vi støtter klubber, foreningslivet og kulturelle arrangementer i vores lokalområde. Vi henviser til vores ansøgningsskema om sponsorater for yderligere information.

Læs mere om sponsorater

Respekt for miljøet

Hensynet til miljøet er et kardinalpunkt i den måde, som vi driver vores virksomheder på. Hvor det er økonomisk og teknisk muligt, tilstræber vi den mest miljørigtige og rationelle produktionsmetode. Og vi tænker miljøhensyn ind allerede i projekterings- og planlægningsfasen. 

International koncern

DS Skanding

Tržaška cesta 132 - 1000 Ljubljana
Slovenien
Tel.: +386 41 75 82 64

DS Engineering sp. z o.o.

Antoniego Słonimskiego 1A, część C, 6p • PL-50-304 Wrocław
Polen

Selskaberne i DS Gruppen har en betydelig eksport til en lang række lande i Norden og Europa, og flere af selskaberne er ligeledes etableret med datterselskaber i udlandet. 

Lær mere om DS Gruppen, vores produkter og få en hurtig introduktion til
DS Gruppens datterselskaber i denne stemningsfyldte profilfilm.

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies