Synergi og sammenhæng


Fælles værdiforståelse og erfaring inden for projektering, produktion og montage af komponenter i stål og beton er gennemgående i alle koncernens selskaber.

Et ord er et ord, og kvalitet spiller en afgørende rolle i alle DS-selskabernes handlinger. Og det skaber synergi og sammenhæng på tværs af koncernen.

Stålkonstruktioner



DS Stålkonstruktion producerer solide løsninger til industri, landbrug, butikker, stadions og bilhuse.

Besøg DS Stålkonstruktion

Skræddersyede byggesystemer



DS Flexhal opfører erhvervsbyggerier i stål og beton.
   

Besøg DS Flexhal

Betonbyggeri



DS Elcobyg producerer facadeelementer, betonvægge, søjler, bjælker, trapper og altanplader m.v.

Besøg DS Elcobyg

Tag- og facadeløsninger



DS Stålprofil producerer og leverer løsninger i profilerede stålplader til tag og facade.

Besøg DS Stålprofil