Sammenhængskraft forstærker konkurrenceevne

Sammenhængskraften mellem forretningsområderne er en vigtig nøgle til koncernens vækst og udvikling. I praksis betyder sammenhængskraften et optimalt flow i processerne.

Videndelingen er struktureret og sker både i indkøbet, projekteringen, produktionen og montagen. Resultatet er en mere effektiv byggeproces og et bedre slutprodukt. Og effektiviteten kommer også til udtryk i den måde, der kommunikeres på.

Et indgående kendskab til hinandens spidskompetencer og ansvarsområder – hvor begynder og slutter de – er med til at sikre, at opgaverne ikke falder mellem to stole, men håndteres professionelt og effektivt i alle faser. De brede kompetencer og den solide hands-on erfaring hos alle virksomheder i DS Gruppen sikrer alle typer af kunder og aktører i byggebranchen en professionel, troværdig og markedsorienteret partner med bund.

DS Gruppen