Generationsskifte hos DS Gruppen

I forlængelse af frasalget af aktiviteterne i Sønderjylland, gennemføres et ledelsesmæssigt generationsskifte, hvor Mads Møller Hansen med virkning fra 1. juli 2015 overtager ansvaret for industriaktiviteterne og den videre udvikling af disse.